توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
دبيركل حزب مردمي اصلاحات:
اعضاي نداي ايرانيان دنبال فتنه هستند
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۵
زارع فومني بر اينكه تشكل نداي ايرانيان شعبه ديگر مشاركت است تاكيد كرد و گفت: بدنه اين تشكل مشاركت سابق است.اين افراد بايد مواضع شان را مشخص و شفاف كنند و نسل دوم و سوم يك طنز است.
به گزارش عرش نیوز، دبيركل حزب مردمي إصلاحات گفت: ما از هر حزبي استقبال ميكنيم و بر اين باوريم كه أحزاب بايد گسترش پيدا كنند اما نبايد طوري هم باشد كه چهار تا جوان براي تفنن بروند حزب بزنند.

محمد زارع فومني با بيان اين مطلب افزود: تشكيل حزب آداب و قوانين خاص خود را دارد و نبايد چهار تا جوان دور هم جمع شوند و يك حزب بزنند.

به اين افراد بال و پر ندهيد
دبيركل حزب مردمي إصلاحات با بيان اينكه اين افراد ان قدر هم مهم نيستند كه رسانه ها بدان ها مي پردازند گفت: وقتي رسانه ها زياد درباره تشكلي كه توسط چند جوان زده شده خيلي صحبت ميكنند انها وهم برشان ميدارد و فكر ميكنند چه خبر است.به اين افراد نبايد بال و پر داد.
وي با اشاره به اينكه وزارت كشور و كميسيون ماده ١٠احزاب هنوز به اين تشكل مجوز نداده است گفت: اول اين افراد بايد از لحاظ قانوني،أمنيتي و نظارتي تأييد شوند و بعد بيايد درباره تشكل شان در رسانه ها تبليغ كنند.

این حزب پيكره اي جوان و ناپخته دارد
زارع فومني با بيان اينكه با تقسيم بندي اين افراد به نسل دوم و سوم إصلاحات مخالف است تصريح كرد: اصلاحات يك روند است كه با ان نسل اول و دوم و سوم همراه شده است.اصلاحات ارث پدري كسي نيست كه بگويند فقط اصلاح طلب ما هستيم. در اصلاح طلبي همه بايد پاي بند باشند.
وي معتقد است كه ماهيت گروه نداي ايرانيان مشخص نيست و مرام نامه و اساس نامه اي شفاف ارايه ندادند و از پيكره گروه جوان و ناپخته تشكيل شده است.

فتنه جديد با نام ندا
دبير كل حزب مردمي إصلاحات نام اين تشكل را نامناسب دانست و تاكيد كرد كه اين نام افراد را به ياد ندا اقا سلطان مي اندازد كه در ماجراي فتنه ٨٨كشته شد.او اين اسم را يك فتنه جديد دانست و ادامه داد: مي بايست كمي شفاف سازي شود و مواضع اين افراد نسبت به ولايت فقيه و قانون اساسي مشخص شود.

اعضاي ندا نيازمند پوشك و شير خشك هستند
زارع فومني بر اينكه تشكل نداي ايرانيان شعبه ديگر مشاركت است تاكيد كرد و گفت: بدنه اين تشكل مشاركت سابق است.اين افراد بايد مواضع شان را مشخص و شفاف كنند و نسل دوم و سوم يك طنز است.اگر اين افراد نسل سوم إصلاحات هستند بايد برايشان پستانك خريد.اگر نسل دوم كه شير خشك هم نياز دارند. من مخالف اين قضايا هستم.

وي با اشاره به اينكه اين تشكل خطري براي نظام هست ادامه داد:همه أحزاب و تشكل ها بايد و مي توانند در چارچوب قانون فعاليت كنند و ما مخلص تمام أحزاب اصلاح طلب هم هستيم اما معتقدين نبايد يك فضاي راديكالي ايجاد كنيم و كشور را سياه نشان بدهيم.

اعلام امادگي مناظره با خرازي
فومني براي مناظره با صادق خرازي اعلام امادگي كرد. خود اقاي خرازي هم ميداند كه به خاطر ندااقاسلطان اين اسم را انتخاب كرده است.
وي افزود: اين افراد فعلا صبر كرده اند تا مجوز وزارت كشور را بگيرند وگرنه سعي در ايجاد فتنه جديد دارند .

كودكان حزب نزنند
دبيركل حزب مردمي إصلاحاتبا اشاره به شعار فرياد إيرانيان گفت خود اين شعار هم خطرناك و مشكل زاست و دست ساخته است.نبايد بگذارد كودكان هم حزب بزنند.

منبع: افکارنیوز
کد مطلب: 304477